Intel Alder Lake

Intel Alder Lake

ארכיטקטורת Alder Lake החדשה של אינטל מגיעה לשוק בסערה, ואנו יושבים עם בכירי אינטל ישראל בשביל ללמוד ולשמוע על התהליך שעברו בדרך לציון אבן הדרך המשמעותית בהסטוריית החברה

אתם מוזמנים להצטרף ולקרוא סדרה של ראיונות עם מהנדסי אינטל בדיסיפלינות השונות וללמוד מזווית הראיה שלהם כיצד התנהל הפיתוח של אחת מהארכיטקטורת המשמעותיות ביותר בעולם המעבדים: