SLI – לרזולוציות נמוכות בלבד?

שערוריה ב- – מערך ה-SLI החדש שפיתחה לא תומך בהפעלת מסכים במקביל ובהפעלת מסכים גדולים ברזולוציה גבוהה.
 
טכנולוגית ה-Hybrid SLI של , שנועדה להוריד את צריכת החשמל של מערכי SLI של כרטיסי השוק הגבוה  (אשר שצריכת החשמל שלהם גדולה לעיתים אפילו מזו של מערכת מחשב שלמה) גורמת ככל הנראה לירידה משמעותית בביצועים, שעלולה לפגוע באיכות המשחק של גיימרים כבדים.
 
הטכנולוגיה מסוגלת להחליף "מצבי" צריכת משאבים בעת מעבר בין היישומים, התוכנות והמשחקים, במטרה להקטין את צריכת החשמל ופליטת החום של הכרטיסים למינימום האפשרי. במקרה שמופעלת תוכנה שצריכת המשאבים שלה קטנה יחסית, המערך מכבה ליבה אחת ומדליק אותה שנית רק כאשר מתחיל לרוץ משחק מחשב או תוכנה אחרת הדורשת משאבים רבים יותר.
 
עם זאת, למרבה הצער, אל מערך מסוג זה לא ניתן לחבר מספר מסכי מחשב במקביל בגלל חוסר תמיכה בתצורה זאת. מלבד זאת, כיוון שהמערך לא תומך בשתי יציאות DVI קשורות, לא ניתן לחבר אליו מסכים בגודל של 30 אינץ' ומעלה, ברזולוציה גבוהה (2560×1600).
 
בתשובה לשאלה בנושא, המנהל המרכזי של חטיבת המדיה ומעבדי התקשורת לעסקים ב-, דרו הנרי (Drew Henry), מסר כי הבעיה נובעת מעצם היותה של הטכנולוגיה בדורה הראשון, כך שאין סיבה לכלול בה פתרונות מקיפים. לטענו, העבודה על פיתוח הטכנולוגיה היא משמעותית והחברה תוכל להתגאות במוצר שלם ומקיף רק בעוד כשנתיים.
 
למרות תגובתו של הנרי, לא נתקבלה מ- כל תגובה רשמית אודות הסיבה לתקלה מצערת זו – המונעת מגיימרים רבים להפיק את המיטב מהמערכת שקנו במיטב כספם.