DDR 333Mhz…

זכרונות ה-ddr333Mhz החדשים יתפסו מקום דיי רחב לפי מה שאנחנו יכולים לראות מהצ'יפסטים המציפים את השוק התומכים בזכרונות אילו… נסו ביקורת ראשונה על זכרון מסוג כזה…

לסקירה