עדכונים אחרונים מהחזית • HWzone
מחשבים

עדכונים אחרונים מהחזית

חדשה זו נפתחת בטון קודר עת עזיבתו של חבר צוות האתר, מעמודי התווך של האתר והקהילה, אורי סולימני – אשר היה עוד מימנו הקטנים, דרך זמנים טובים וכלה בימנו הקשים – פורש מן האתר לאלתר מסיבתיו האישיות, והאחרונות שמורות עימו.
נקווה כי נזכה עוד לכבד קהילתנו בנוכחותך וגלריתנו במודך.

כתיבת תגובה

Back to top button
Close
Close