ioSafe SoloPRO – כונן קשוח

שריפת הכונן
 
את הכונן שרפנו במקום פתוח במשך כחצי שעה ולאחר מכן כיבינו את השריפה באמצעות מים ישירות על הכונן. הפרש הטמפרטורות הגדול בין הכונן למים יצר הלם למתכת שגרם לעיוותים קלים. במהלך השריפה ניתן להבחין בכל חיבורי הפלסטיק שנמסו וכן בעשן שיצא מכל מקום.

 
 
לאחר שריפת הכונן הנחנו אותו בצד מספר ימים על מנת שיתייבש ויתקרר לגמרי כדי שנוכל לפתוח את הכונן ולבדוק האם המידע שרד. כאשר פתחנו לראשונה את הכונן נוכחנו לראות שחלקים רבים מהלוחות הקרמיים החלו להתפרק כתוצאה מהחום העז והלחות שנוצרה מאידוי המים לאחר כיבוי השריפה.
הכונן הקשיח נשאר שלם ללא נזק נראה לעין ואכן חיבור הכונן קשיח למחשב אימת את הממצאים הויזואליים שהמידע אכן שרד. אם שרידות המידע חשובה לכם מאוד ואתם מוכנים להוציא מכיסכם בכדי להבטיח זאת, ioSafe זאת הבחירה בשבילכם.

ביקורת וידאו