AMD מפסידה בקרב?!?

כך מסופר במאמר מעט תמוהה ב-zdnet, לפי המאמר AMD מפסידה בקרב הג'יגה הרצים לאינטל שהוציאה כבר את ה-2Ghz שלה. מאד תמוהה, הרי ישנם מספיק בנצ'מרקים המראים שג'יגה הרצים זה בהחלט לא הכל, וכאשר האת'לון 4 יוצא בספטמבר, הפנטיום דווקא יצטרך להלחם קשה. תשפטו אתם מה קובע… המאמר מוסיף ואומר כי ללא חינוך נכון של הציבור, שג'יגה הרצים זה לא הכל AMD עלולה להפסיד לא מעט לקחות, ואני חושב שהחברה בפורומים מנסים בהחלט לעזור בחינוך הזה…

לידיעה