AMD אומרת כן לאוברקלוקינג עם מכפל היגיע עד ל-18!

בדפי מידע שונים שהוציא החברה, נראה כי החברה מוציאה את מעבדיה החדשים (האת'לון 4) עם מכפל היכול להגיע עד ל-18. כך יהיה אפשר להגיע לאוברקלוקינג גבוהים ביותר עם המעבדים החדשים, ונראה כי AMD מעודדת את הדבר.

לדפי המידע