Gigabyte GTX570 Super OverClock – סופר מהיר

אריזה ותוכן
 
ל-GTX570 Super OverClock אריזה ממוצעת יחסית כך כזאת שמציינת את כל הפרטים שהקונה הסקרן רוצה לדעת. למשל, ניתן ללמוד על תכונת ה-Ultra Durable VGA+ אשר מבטיחה כי לוח המעגל המודפס בנוי מהחלקים האיכותיים ביותר ומבטיחה עמידות בתנאי מאמץ ממושכים, זאת באמצעות מערכת אספקה וייצוב מתח איכותית. אלמנט נוסף שגיגהבייט מציינת הוא ה-GPU Gauntlet: רק הליבות האיכותיות ביותר בפס הייצור נבחרו לכרטיסי מסך אלו כדי להפיק את המירב מהמהרתו. כמו כן, ניתן להתרשם מתוכנת ההמהרה OC GURU שבעזרתה נמהיר את כרטיס המסך ומה-Windforce X3, שהוא הקירור המתקדם בכרטיס המסך. בנוסף, ניתן לראות כי כרטיס מסך זה מאפשר למדוד את המתח עליו באמצעות נקודות ייעודיות הממוקמות על גבי לוח המעגל המודפס.
 
מה באריזה
  • כרטיס מסך מדגם Gigabyte Geforce GTX570 Super OverClock
  • מתאם חשמל מסוג מולקס למחבר חשמל 6PIN PCI-Express
  • מתאם חשמל מסוג  מולקס למחבר חשמל 8PIN PCI-Express
  • מתאם תצוגה Mini-HDMI ל-HDMI
  • מתאם תצוגה DVI ל-VGA
  • תקליטור תוכנות המכיל את מנהל התקן התצוגה ותוכנת ההמהרה OC GURU
  • חוברת הדרכה להתקנת כרטיס המסך במחשב (תוכנתית ופיזית)
אנו כמובן ממליצים שלא להתקין את התוכנות מהתקליטור אלא להוריד את הגרסאות העדכניות ביותר מאתרי היצרן.