Vista ו-Office 2007: השילוב המושלם?

בקרת הורים, פתרון תקלות והפעלה אוטומטית

בקרת הורים

מודעות ההורים למעשי ילדיהם ברשת היא "נושא חם" שהמודעות אליו נמצאת בעליה בשנים האחרונות, עם התגברות החשש מחשיפה לתכנים לא ראויים ובזבוז שעות רבות בישיבה מול המחשב – דבר שלרוב בא על חשבון פעילויות אחרות.
אמנם בשוק קיימות מספר תוכנות המאפשרות להורים לפקח על התכנים שילדיהם נחשפים אליהם ברשת וגם לבקר את שעות הפעילות שלהם על המחשב, אך Vista לוקחת את הנושא צעד אחד קדימה ומציעה בקרת הורים מובנית קלה ונוחה לשימוש, המאפשרת להורים להגביל אתרים ספציפיים (או לחילופין, לאפשר גישה רק לרשימת אתרים מאושרת מראש), להגביל את השימוש בתוכנות המותקנות על המחשב, להתיר שימוש במשחקי מחשב על פי דירוגם ובהתאם לרמת הגילאים אליה הם מיועדים וכמובן להגביל את השימוש במחשב לשעות ספציפיות.

פתרון בעיות

ב- Vista, כמו בכל מערכת, ובמיוחד כזו הנמצאת בתחילת דרכה בשוק, קיימות עדיין בעיות תאימות ותקלות שונות אשר עלולות לגרום לקריסת המערכת או להתנגשויות בין ההתקנים השונים המותקנים במחשב. על מנת להקל על פתרון בעיות אלו, בטעינה הראשונה שלאחר קריסת המערכת, מזהה את עצם קיום התקלה ומציעה למשתמש לחפש פתרון ברשת. כמו כן, הודעת השגיאה מכילה את קובץ ה-Minidump אשר משתמשים מנוסים יכולים להעזר בו כדי לפתור את התקלה, במידה ולא נמצא פתרון זמין ברשת.

הפעלה אוטומטית

חלון ההפעלה האוטומטית הוא פונקציה בה נתקלנו לראשונה –Windows XP, כאשר עם הכנסת דיסק לכונן התקליטורים, נשאלנו אוטומטית על ידי מערכת ההפעלה מה היא הפעולה אותה אנו מעוניינים לבצע על התקליטור ו/או המידע שנמצא עליו. בעוד שב-XP הגדרות ההפעלה הופיעו תחת מאפייני הכונן, ב- הגדרות אלו נמצאות בלוח הבקרה, ונוספו אליהן מספר סוגי מדיה חדשים, עבורם ניתן להגדיר תוכנות שיופעלו אוטומטית בעת זיהוי הדיסק בכונן.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

שיתוף

הגב

wpDiscuz