Sunbeam מציעה: עשו זאת בעצמכם

עוד לא סיימנו…

לאחר שהברגנו את הכונן הקשיח למקומו המשכנו להרכבת הכונן האופטי: כדי להרכיב את הכונן יש לשלוף החוצה את הכיסוי הקדמי של המפרץ, אך כאשר ניסינו לשחרר את הברגים שמנו לב שמשהו אינו כשורה ונאלצנו להשתמש בכוח כדי לשחרר אותם. הדבר קרה משום שלאחר שהרכבנו את הכונן הקשיח, לוחות האקריל המחזיקים את הכונן קיבלו "בטן" ויצרו לחץ על ההברגות מקדימה – בסופו של דבר נאלצנו להשתמש בפיסת מתכת בכדי לשלוף את הברגים ממקומם.

מכיוון שהברגים החיצוניים עשויים פלסטיק הם נשחקו מעט, למרות שנזהרנו שלא לפגוע בהם.
את חיבור ספק הכח וכבלי ה-SATA/PATA לכוננים השארנו לסוף. כשהגענו לשלב זה הבחנו בבעיה נוספת, שעלולה להיות קריטית: בלוח האקריל עליו מוברג לוח האם ישנם מספר פתחים, אשר לפי ההיגיון נועדו להעברת כבלים בין חלקו העליון של המארז לחלקו התחתון, אך מכיוון שהלוח שלנו הוא בגודל ATX מלא, הוא כיסה את הפתחים הללו לחלוטין ולא התאפשר לנו להעביר דרכם את הכבלים.

בצדי הלוח ישנם פתחים נוספים שדרכם בכל זאת הצלחנו להעביר את הכבלים – כבלים גמישים ודקים כגון כבל ה-SATA עברו ללא בעיה אך כבלים עבים יותר, כגון כבל ה-PATA העגול שברשותנו היו ממש על הגבול. גם הכבלים של ספק הכוח היוו מכשול מכיוון שהם אינם גמישים דיים והם לחצו על דפנות המארז לאחר שסגרנו אותו. כך קיבלנו "בטן" בחלק מהלוחות, דבר שכלל לא תרם למראהו של המארז והקשה עוד יותר על סגירתו הסופית, שכן ההברגות לא ישבו בדיוק במקומן.

לבסוף, כאשר ניגשנו לחבר את הכבלים והמתח למארז, נפל לנו האסימון ושמנו לב לדבר משמעותי אף יותר: כל החיבורים למחשב נמצאים בצידו השמאלי של המארז וכדי לחבר את המחשב כך שהכבלים יהיו מאחור ולא יבלטו, יש צורך בסיבוב המארז כך שחלקו הקדמי, המכיל את כפתורי ההפעלה והכוננים האופטיים, יהיה רחוק מאיתנו, מה שמונע שימוש במארז זה עבור מחשבי , לדוגמא.

1
2
3
4
5
6
7
8

שיתוף

הגב