Toshiba Portege R700 – אולטרה נייד אבל חזק

המסך
צירי המסך מאפשרים להוריד אותו אחורה עד כדי זווית קהה במיוחד, ובכל זווית כמעט, כל עוד מביטים אל המסך מקדימה, התמונה מצוינת ולא משנה אם מביטים על טקסט, תמונה או צופים בסרט (והרצנו בקלות גם סרטונים באיכות של 1080p). גם זוויות הראייה הצדדיות סבירות לחלוטין, וקרובות ל-180 מעלות.
המקלדת היא בסגנון הצ'יקלט (Chicklet) שכבר אי אפשר כמעט להימלט ממנו. המרחקים בין המקשים מצוינים, והם כמעט בגודל של מקשי מקלדת שולחנית – כולל מקש Enter נוח במיוחד – וההקלדה נוחה ונעימה, כל עוד לא מתייחסים לעובדה שכמו במחשבי אולטרא ניידים רבים אחרים הבסיס מאוד מאוד רך כך שגם בהקלדה לא חזקה במיוחד המקלדת שוקעת. להלן 2 סרטונים שצילמנו הממחישים את קשיחות המכסה והמקלדת.

 
משטח השליטה הוא אחד הגדולים בהם נתקלנו בתקופה האחרונה, והוא מגיב מצוין בהתאם להגדרות ברירת המחדל שלו, וזה בולט במיוחד בתגובות שלו למחוות המולטי-מגע השכיחות: הגדלה, הקטנה, סיבוב והזזת תמונות או קבצים ימינה ושמאלה. כפתורי העכבר מעט קטנים אבל נוחים, וביניהם יושב קורא טביעות אצבע נוח לשימוש, מהסוג שמצפים למצוא במחשב לשוק העסקי.
מעבר לכפתור ההפעלה, מוצאים מסביב למקלדת שלושה כפתורים ייעודיים: אחד שמאפשר לבטל או להפעיל את משטח השליטה ושני כפתורים שאפשר לתכנת כדי להפעיל יישומים בלחיצת כפתור (הגדרת ברירת המחדל היא העברת התצוגה למסך חיצוני ופתיחת דפדפן האינטרנט). מתחת למסך נמצאים גם הרמקולים, והם, איך נאמר, לא מרשימים במיוחד.