Computex 2008 - סיור במפעל של GIGABYTE • HWzone
Computex 2008מחשבים

Computex 2008 – סיור במפעל של GIGABYTE

סיור במפעל

בהמשך התערוכה זכינו לסיור באחד ממפעליה של GIGABYTE, הנמצא בנאנ-פינג שבטאיוואן (לחברה ישנם בסה"כ ארבעה מפעלים, שניים מהם בטאיוואן ושניים בסין). במהלך הסיור הוצג בפנינו תהליך הרכבת הלוחות, משלב הדפסת ה-PCB, דרך הרכבת הרכיבים ובדיקות האיכות וכלה באריזת הלוחות ושליחתם. בהתחשב בהיקף העבודה, בהחלט הופתענו מכך שמרבית התהליך מתבצע באופן ידני, אם כי יש לציין שהעובדים במפעל הם זריזי ידיים ועובדים ביעילות מופתית.

 השלב הראשון בייצור לוח האם הוא כמובן הדפסת ה-PCB – תהליך מורכב עקב קיומן של שכבות רבות, המתבצע על ידי מכונה מיוחדת.

מימין – ההדפסה בעיצומה, משמאל – ה-PCB הסופי

בשלב השני מותקנים על הלוח השבבים העיקריים (ערכת השבבים והבקרים השונים) וכן תושבת המעבד – גם תהליך זה מתבצע אוטומטית על ידי מכונה.

לאחר התקנת השבבים, הלוחות עוברים בדיקה מדוקדקת ומועברים הלאה, להמשך הרכבתם.

כלל הקבלים, הנגדים, חריצי ההרחבה, המחברים השונים והחיבורים המצויים בפאנל האחורי של הלוח מורכבים באופן ידני, לאורך מספר פסי ייצור מקבילים. רכיבים אלו מוכנסים לתוך החורים המתאימים ב-PCB ובשלב הבא בתהליך מולחמים ללוח עצמו.

העמוד הקודם 1 2 3 4 5העמוד הבא
תגיות

כתיבת תגובה

Back to top button
Close
Close