AMD מדווחת על הפסד של 187 מיליון דולר ברבעון

קרדיט: ybe


AMD פירסמה היום את תוצאותיה הכספיות לחודשים יוני-ספטמבר 2001, התוצאות משקפות את המצב שבו נמצא שוק המחשבים ואת התחרות החריפה מול INTEL.
הכנסות AMD הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2001 ל-766 מיליון דולר לעומת 1206 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הנקי של AMD לרבעון השלישי של שנת 2001-187 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 409 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
נתון מענין נוסף, ל-AMD נתח  של 22% בשוק מחשבי ה-PC.

להודעה לעיתונות של חברת AMD