adplus-dvertising

מדריך המהרה למעבדי האסוול למתחילים

איך לייצב תדר קיים
 
אם הגענו למצב של חוסר יציבות אנו עומדים בפני שתי אופציות – א' להוריד את תדר המעבד ב' לנסות לייצב את הקיים. כדי לנסות לייצב את הקיים יש להיכנס לביוס ולבצע את התהליך הבא שבו כל שלב הוא רק אם לא הושגה יציבות בשלב הקודם (השלב החדש כולל בתוכו את השינויים של השלב הקודם)
  • העלאת מתח ליבה – שמירה – כניסה לוינדוס ובדיקת יציבות
  • העלאת מתח קאש – שמירה – כניסה לוינדוס ובדיקת יציבות
  • העלאת מתח כניסה – שמירה – כניסה לוינדוס ובדיקת יציבות
  • הורדת מכפלת קאש ל-38 – שמירה – כניסה לוינדוס ובדיקת יציבות
אם ארבעת השלבים הללו לא עוזרים והגעתם לערכי המתח המקסימאליים אז אין מנוס מלהוריד את תדר המעבד ולבדוק שוב.
 
איך להתקדם
 
במידה והגענו ליציבות בסיסית ואנו ורוצים להתקדם נבצע אתה התהליך הבא  שבו כל שלב הוא רק אם לא הושגה יציבות בשלב הקודם (השלב החדש כולל בתוכו את השינויים של השלב הקודם)
  • העלאת מכפלת מעבד – שמירה – כניסה לוינדוס ובדיקת יציבות
  • העלאת מתח ליבה – שמירה – כניסה לוינדוס ובדיקת יציבות
  • העלאת מתח קאש – שמירה – כניסה לוינדוס ובדיקת יציבות
  • העלאת מתח כניסה – שמירה – כניסה לוינדוס ובדיקת יציבות
  • הורדת מכפלת קאש ל-38 – שמירה – כניסה לוינדוס ובדיקת יציבות
 
בדיקת יציבות מלאה
 
כדי לוודא יציבות מלאה יש להריץ את בדיקת Prime95 למשך 12 שעות לפחות (24 שעות מומלץ). במידה והמעבד לא יציב יש לבצע את "איך לייצב תדר קיים" שוב. במידה והמעבד יציב יש לבצע עוד כמה שינויים לפני שנכריז שאפשר לעבוד עם המחשב בשימוש יום יומי.
 
ניכנס לביוס לתפריט ה-Advance Frequency Settings ומשם לתפריט ה-Advanced CPU Core Settings. ונאפשר את מצבי החסכון – C1E,C3,C6C7,EIST. בנוסף, אם ברשותכם זיכרון בעל פרופיל XMP יש להיכנס לתפריט Advanced Memory Settings ולטעון את הפרופיל.
 
עכשיו יש לבצע בדיקת יציבות נוספת למשך 12 שעות שלאחריה אפשר להכריז – המחשב מוכן לעבודה
 
שיפורים שמעבר לתדר ליבה
 
חוץ מתדר ליבה יש אפשרות לנסות לדחוף את קאש המעבד גם כן. שיפור הקאש יוביל לשיפור ביצועים אך הוא יהיה מופחת לעומת שיפור בתדר הליבות. כדי להעלות את תדר הקאש יש לקבוע את מכפלתו ואת המתח שלו. אותם חוקי בדיקות חלים על המהרת קאש ועל המהרת ליבה.
 
 
סיכום
 
אני מקווה שהשכלתם ונהניתם ממדריך זה. אני חושב שכל משתמש מתחיל שיתעמק מספיק במדריך זה ולא יפחד יוכל לבצע המהרה מכובדת למעבד ה-Haswell שלו. בקרוב יעלה כאן מדריך המהרה למעבדי Haswell למשתמשים מתקדמים שיכלול גם המהרת זיכרון ומספר טריקים וטוויקים שיעזרו עם ההמהרה בלוחות מתקדמים.