כרטיס מסך, וריר…

קצת כרטיסי מסך לערב זה , הא ? לשטוף תעיניים קצת…

זהירות על המקלדת עם הריר והכל… *_-